facebook
изображение контакти
изображение - сграда пивоварна

"Болярка ВТ" АД

5000 Велико Търново, ПК 68

ул. “Христо Ботев” №90

централа: 062 /61 62 62

факс: 062 /62 38 04

office@boliarka.com

 

Изпълнителен Директор

Ивайло Тодоров

тел. 062/61 62 65
e-mail: office@boliarka.com
e-mail: itodorov@boliarka.bg

Производствен Директор


тел. 062/61 62 60
e-mail: office@boliarka.com
production.director@boliarka.bg

Търговски Директор

Петър Борсуков

тел. 062/61 62 60
e-mail: office@boliarka.com
e-mail: trade.manager@boliarka.bg

Счетоводство

тел. 062/61 62 67
e-mail: finance@boliarka.com

Логистика

Станимир Недев

GSM 0889/ 26 84 75
e-mail: logistics@boliarka.com

Пласмент

тел: 062/ 61 62 61; факс: 062/ 62 15 53;
GSM: 0885/ 691 069;
е-mail: Sales@boliarka.com

Транспорт

Милен Димитров

GSM 0887/ 91 71 43
e-mail: transport@boliarka.com

Правен отдел

Розалия Лозанова-Гешева

GSM: 0887 298 853
e-mail: legal@boliarka.com

Правен отдел

Антоанета Иванова

GSM: 0885 734 668
e-mail: legal1@boliarka.com

Човешки ресурси

Ваня Димитрова

тел. 062/61 62 62
GSM 0885/ 69 10 90
e-mail: HR@boliarka.com