facebook

Западен регион

Светлин Йорданов

GSM: 0888 818 104

e-mail: trademanager_assistant@boliarka.com

Централен регион

Георги Станев

GSM: 0887 640 600

e-mail: trademanager_assistant1@boliarka.com

Източен регион

Никола Тодоров

GSM: 0887 618 600

e-mail: trademanager_assistant2@boliarka.com

Ключови клиенти

Мариета Иванова

GSM: 0887 924 076

e-mail: keyaccount.manager@boliarka.bg

Външна търговия

Тодор Крумов

GSM: 0882 410 808

e-mail: export@boliarka.com

Бранд мениджър

Кристина Калчева

GSM: 0887 923 962
e-mail: marketing_boliarka@boliarka.com

Бранд мениджър

Цветелина Цанова

GSM:0882 410 810
e-mail: marketing_Balkansko@boliarka.com

Бранд мениджър

Ивелина Тодорова

GSM:0885 283 761
e-mail: marketing_Kaltenberg@boliarka.com

Зона Велико Търново

Йордан Зангов

GSM: 0887 919 473
e-mail: zona_velikotarnovo@boliarka.com

Зона Габрово

Станчо Станчев

GSM: 0885 210 811
е-mail: zona_gabrovo@boliarka.com

Зона Търговище

Апостол Апостолов

GSM: 0889 268 792

e-mail:zona_targovishte0@boliarka.com

Зона Враца

Eлена Иванова

GSM: 0889 268 593
е-mail: zona_vratsa@boliarka.com

Зона Монтана

Стилиян Найденов

GSM: 0887 918 655

е-mail: zona_montana@boliarka.com

Зона Видин

Стилиян Найденов

GSM: 0887 918 655
е-mail: zona_vidin@boliarka.com

Зона София

Десислава Петрова

GSM: 0884 220 940
е-mail: zona_sofia@boliarka.com

Зона Перник

Цветомир Любенов

GSM: 0886 993 301
е-mail: zona_pernik@boliarka.com

Зона Кюстендил

Валентин Караджинов

GSM: 0887 933 003

е-mail: zona_kiustendil@boliarka.com

Зона Благоевград

Моника Костова

GSM: 0887 948 588
е-mail: zona_blagoevgrad@boliarka.com

Зона Пловдив

Светозар Рашков

GSM: 0884 787 888

е-mail: zona_plovdiv@boliarka.com

Зона Ямбол

Диан Динев

GSM: 0884 170 073

e-mail: zona_yambol0@boliarka.com

Зона Русе

Иван Русанов

GSM: 0887 920 136
e-mail: zona_ruse0@boliarka.com