ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ПРОМОЦИЯТА
„СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2015” НА „БОЛЯРКА ВТ“ АД ЧАСТ

 

1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията „СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2015” се организира и провежда от „БОЛЯРКА ВТ“ АД със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев” № 90, наричано по-долу за краткост „Организатор на Промоцията“.

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

2.1. Всички участници в промоцията приемат и се задължават да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила, наричани за краткост „Официални правила“ или само „Правила“.

2.2. Официалните правила ще бъдат оповестени на следния интернет адрес www.boliarka.com и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на промоцията.

2.3. Информация за промоцията ще бъде разпространена чрез ТВ реклама, плакати и на интернет адрес www.boliarka.com.

2.4. Решението да се организира промоцията съгласно посочените тук правила е окончателно и задължително за участниците. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или изменя правилата, по всяко време, като ако не е посочено друго, промените съответно измененията влизат в сила в деня на тяхното оповестяване на следния интернет адрес www.boliarka.com.

2.5. С участието си в промоцията участниците се обвързват с Официалните правила на промоцията, публикувани на следния интернет адрес www.boliarka.com и се съгласяват да спазват условията и сроковетe регламентирани в тях.

2.6. С регистрирането си за участие в промоцията участниците декларират, че са лица навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст и, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, свързани с участието в тази промоция.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА Промоцията „СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2015” се организира, провежда и важи за цялата територия на Република България. ЧАСТ

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

4.1. В промоцията може да участва всяко физическо лице навършило 18 (осемнадесет) годишна възраст към датата на стартирането й, което живее или временно пребивава на територията на Република България. В промоцията нямат право да участват служителите на „БОЛЯРКА ВТ” АД и „ВОЙСКОМ“ АД, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

4.2. Всеки участник, има право многократно да участва в промоцията, изпращайки съответния брой кодове, при спазване на реда и условията регламентирани в тези правила.

4.3. Всички неизтеглени в първия етап кодове, които отговарят на реда и условията регламентирани в тези правила, запазват правото си на участие за награда във втория етап.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията започва в 00:01 ч. на 01.08.2015 г. и продължава до 23:59 ч. на 30.09.2015 г. включително. Организаторът си запазва правото да промени датата на стартирането на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства не може да активира промоцията на 01.08.2015 г. ЧАСТ 6. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ 6.1. Всички опаковки, участващи в промоцията „СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2015” са следните опаковки бира:
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в СТЪКЛЕНА БУТИЛКА от 0,5 л., със символ под капачката  (кен-бира) или уникален код (8 цифрено-буквени символа)
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., със символ под капачката  (кен-бира) или уникален код (8 цифрено-буквени символа)
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л., със символ под капачката  (кен-бира) или уникален код (8 цифрено-буквени символа)
- БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л., със символ под капачката  (кен-бира) или уникален код (8 цифрено-буквени символа)

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

7.1. В промоцията участват само опаковките изброени в част 6.

7.2. Всеки потребител закупил продукт от изброените в част 6 и открил символ под капачката „КЕН БИРА“ по време на промоционалния период има право да получи един брой „Болярка КЕН СВЕТЛО 0,5л.“ Всеки потребител открил символ „КЕН БИРА” печели един кен „Болярка КЕН СВЕТЛО 0,5л.“, който може да получи в един от обектите на промоцията. Списък с обектите на промоцията може да откриете на следния интернет адрес www.boliarka.com. Наградите могат да бъдат получавани в срок до 30.09.2015 г. включително, срещу предоставяне на печеливша капачка. След тази дата Организаторът няма задължение да предоставя награда. 7.2. Всеки потребител, закупил продукти от изброените в част 6 и събрал по време на промоционалния период 10 уникални кода (8 цифрено-буквени символа) има възможност, при желание от негова страна, да участва в томбола за спечелването на предметна награда.

 

7.3. Събраните кодове следва да бъдат регистрирани на следния интернет адрес www.boliarka.com или чрез SMS на кратък номер 18428. При регистриране на всеки код участникът бива уведомяван в зависимост от типа регистрация чрез съобщение на екрана веднага или съответно чрез SMS за статуса на регистрацията си.
Участниците ще бъдат уведомявани след изпращане на всеки SMS с кратко съобщение. Символите ще бъдат изписани на латински език, както следва: При правилно регистриран код ще бъде изпратено следното SMS съобщение: “Blagodarim za uchastieto, izprateniat kod e uspeshno registriran. Do uchastie v tombolata ostavat N koda! www.boliarka.com.”   При неправилно въведен код ще бъде изпратено следното SMS съобщение: „Izprateniat kod e greshen ili nepуlen. Molia opitaite pak, www.boliarka.com.“ При повторно въведен код ще бъде изпратено следното SMS съобщение: „Izprateniat kod veche e registriran. Molia opitaite pak, www.boliarka.com.“ При изпращане на кодове преди промоцията ще бъде изпратено следното SMS съобщение: „Zdraveite, promociata na Boliarka VT AD startira na 01.08.2015.“ При изпращане на кодове след приключване на промоцията ще бъде изпратено следното SMS съобщение: „Zdraveite, promociata na Boliarka VT AD prikliuchi na 30.09.2015.“При регистрация на 10 кода ше бъде изпратено следното SMS съобщение: Blagodarim! Tova beshe 10-ti poreden kod i Vie ste registrirani za uchastie v tombolata. Izpratete novi 10 koda za sledvashto uchastie. www.boliarka.com   Участниците ще бъдат уведомявани след изпращане на всяка уеб-регистрация с кратко съобщение. Символите ще бъдат изписани на кирилица, както следва: При правилно регистриран код ще бъде изпратено следното уеб-съобщение: Благодарим за участието, изпратеният код е успешно регистриран. До участие в томболата остават N кода! www.boliarka.com.” При неправилно въведен код ще бъде изпратено следното уеб-съобщение: „Изпратеният код е грешен или непълен. Моля опитайте пак, www.boliarka.com.“ При повторно въведен код ще бъде изпратено следното уеб-съобщение: „Изпратеният код вече е регистриран. Моля опитайте пак, www.boliarka.com.“ При изпращане на кодове преди промоцията ще бъде изпратено следното уеб-съобщение: „Здравейте, промоцията на Болярка ВТ АД стартира на 01.08.2015. www.boliarka.com.““ При изпращане на кодове след приключване на промоцията ще бъде изпратено следното SMS съобщение: „Здравейте, промоцията на Болярка ВТ АД приключи на 30.09.2015.“ При регистрация на 10 кода ще бъде изпратено следното SMS съобщение: „Благодарим! Това беше 10-ти пореден код и Вие сте регистриран за участие в томболата. Изпратете нови 10 кода за следващо участие. www.boliarka.com.“

 

7.4. Цената на един SMS на номер 18428 е 0,30 лв. с ДДС за абонати на Мтел и Виваком и 0,29 лв. с ДДС за абонати на Теленор. Регистрацията на интернет адреса www.boliarka.com е безплатна.

7.5. С един SMS може да бъде регистриран само един код, респективно с една уеб-регистрация може да се регистрира само един код. В случай, че бъдат изпратени няколко кода с един SMS и/или една уеб регистрация, последните няма да бъдат приети. 7.6. За уеб-регистрация всеки участник трябва да попълни електронната регистрационна форма като посочи актуален телефон за обратна връзка и въведе кода.

7.7. Десетте кода трябва да бъдат изпратени или въведени, при SMS или уеб-регистрацията само от един и същ GSM номер, за да бъдат включени в томболата.

7.8. Награди:
Награди, за които не се изисква регистрация могат да бъдат получени веднага от обявените на интернет адреса www.boliarka.com магазини след предоставяне на печеливша капачка.
Общият брой на наградите „КЕН БИРА“ - 30 000 броя х 1 брой кен Болярка светло 0.5л. Наградите, за които се изисква регистрация ще бъдат изтеглени на случаен принцип от електронен софтуер, който тегли на случаен принцип печелившите, изпратили SMS или направили уеб - регистрация, в присъствието на нотариус на два етапа: на 07.09.2015г. и на 07.10.2015 г., както следва:  

Награда

Първо теглене

Второ теглене

Общ брой

Телевизор

5

5

10

Смарт телефон

5

5

10

Във всеки от двата етапа ще бъдат изтеглени по десет участника, които печелят една от десетте обявени награди за всяко от тегленията. Всеки участник има право на една награда във всяко теглене. Кодовете на участници, които не са успели да спечелят награда в първото теглене, продължават да се трупат за следващото теглене в промоцията. Участник, който е спечелил награда, губи само кодовете, с които е спечелил наградата, останалите кодове остават за участие в следващото теглене на промоцията.

 

ЧАСТ 8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРЕДЯВЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 

8.1. Всеки участник, открил под капачката символ „КЕН БИРА“ може да получи наградата си от магазините на промоцията, обявени на следния интернет адрес www.boliarka.com, срещу предоставяне на съответната печеливша капачка.
Спечелилите от томболата ще бъдат уведомявани по телефона от представител на Организатора на Промоцията. Организаторът ще уведоми участника с кои кодове е спечелена наградата, тъй като при предоставянето й, участникът следва да предаде на куриер и/или представител на Организатора след подписване на Приемо-предвателен протокол капачките с печелившите кодове. Наградата ще бъде предоставена в срок от 15 (петнадесет) работни дни от датата на изтегляне на съответния печеливш в работно време от 09.00 до 18.00 часа на посочения адрес за доставка. Организаторът на Промоцията не носи отговорност в случай, че печеливш участник е предоставил невалиден телефон за контакт или не кореспондиращ или по друг начин е предоставил неправилни или неточни данни за участие. При получаването на всяка от наградите печелившият трябва да докажe, че e пълнолетен, чрез представяне на документ за самоличност. Ако печелившият участник е непълнолетен и/или непредостави съответния брой печеливши капачки, той губи право да получи спечелената от него награда и Организаторът има право да я предостави на друг участник, отговарящ на условията на промоцията.

8.2. Телефонната линия 0700 17 771 (на цената на селищен разговор във фиксираната мрежа на БТК), обслужваща промоцията, е с работно време всеки работен ден от 10.00 до 16.00 часа през целия период от започване на промоцията до 07.11.2015 г. включително.

8.3. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани.

8.4. В случай, че спечелилият участник не може да бъде открит на посочения от него адрес и не се свърже с Oрганизатора на телефон 0700 17 771 (на цената на селищен разговор във фиксираната мрежа на БТК), за да потърси наградата си в срок от 1 (един) месец, от датата на изтегляне на съответния печеливш, Организаторът на Промоцията не носи отговорност за съхраняването и предаването на спечелената награда.

8.5. Организаторът няма ангажимент да предостави награда на спечелил участник, регистрирал непълни или неверни данни.

8.6. Наградата се получава лично от спечелилия участник или от лице, писмено упълномощено за това от него.

 

8.7. Информацията за спечелилите участници ще бъде публикувана на интернет адрес www.boliarka.com.

ЧАСТ 9. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ
Наградите от промоцията “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2015” са:


N

Награда

Общ брой награди

Количество нужни събрани и изпратени уникални кодове за участие в томболите

1

Телевизор

10

10 уникални кода (8 цифрено-буквени символа) от опаковките БОЛЯРКА СВЕТЛО СТЪКЛЕНА БУТИЛКА от 0.5 л., БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., БОЛЯРА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л. и БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.

2

Смарт телефон

10

10 уникални кода (8 цифрено-буквени символа) от опаковките БОЛЯРКА СВЕТЛО СТЪКЛЕНА БУТИЛКА от 0.5 л., БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 0.5 л., БОЛЯРА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 1.0 л. и БОЛЯРКА СВЕТЛО в РЕТ бутилка от 2.0 л.

ЧАСТ 10.

ГРЕШКИ 10.1. Организаторът не носи отговорност при печатна или друг вид грешка или нередовна капачка.

10.2. След успешното им изпращане и представянето им при получаване на награда, всички кодове подлежат на проверка от Организатора или оторизирано от него трето лице. Организаторът има право да дисквалифицира всеки участник, използвал невалидни кодове за регистрация, включително да му отнеме правото да получи награда, за която вече е бил изтеглен.

ЧАСТ 11.

ОТГОВОРНОСТ 11.1. Всички регистрации преди и след определения в тези правила срок на промоцията, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в промоцията, се считат за невалидни.

11.2. Организаторът на Промоцията няма задължение да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди, предявени след определените крайни срокове и за непечеливши претенции. Организаторът не отговаря за качеството на наградите.

ЧАСТ 12. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

12.1. Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

ЧАСТ. 13. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. Организаторът на Промоцията поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците в промоцията, единствено по повод и във връзка с промоцията. С регистрирането на участието си в промоцията ще се счита, че спечелилият дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат използвани за цели, свързани с промоцията. Организаторът на Промоцията се задължава да използва ограничено събраните данни, т.е. максимално до 1 (една) календарна година, след приключване на промоцията.

13.2. Организаторът на Промоцията е регистриран по реда на Закона за защита на личните данни в Комисията за защита на личните данни като администратор на лични данни с удостоверение № 15430 и гарантира, че предоставените лични данни на участниците в промоцията ще бъдат обработвани в съответствие със законовите изисквания.

13.3. Отказът да се предоставят личните данни, води до невъзможност за участие в промоцията и за получаване и използване на спечелена награда.

13.4. В случай на спечелване на награда участниците в промоцията се съгласяват, че техните имена могат да се публикуват на интернет адреса на промоцията www.boliarka.com, с цел оповестяване на печелившите участници от промоцията.

ЧАСТ 14. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

14.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с тези правила, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи награда, компенсация и не се допуска връщане на продукта. Организаторът, в такъв случай, няма да носи никаква отговорност за понесени загуби или пропуснати от участниците ползи, в резултат от това прекратяване.
14.2. Решението по този раздел е само на Организатора и изцяло по негова преценка, като за това Организаторът не дължи обяснение на участниците в промоцията.

ЧАСТ 15. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

15.1. Всеки съдебен потенциален спор между Организатора на Промоцията и участници в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ЧАСТ 16. ПУБЛИЧНОСТ

16.1. С участието в тази промоция участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда техните имена, адрес, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани неограничено в аудио, печатни и видео материали от Организатора, като не се дължи заплащане от негова страна. Допълнително участниците се съгласяват Организаторът или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори и SMS по време на промоцията. Участниците се съгласяват да бъдат уведомявани чрез SMS за предстоящи игри, промоции и други, организирани от „БОЛЯРКА ВТ“ АД.

 

 

 

 

 

 

 

 

*За повече информация относно промоцията:
тел:070017771