Промоцията “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2015” се организира и провежда от „БОЛЯРКА ВТ“ АД

СПИСЪК С НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ, ИЗТЕГЛЕНИ НА

07/09/2015г.

Награда Име Населено Място Код на капачка
Smart Phone SamsungGalaxy S 5 Росен Генков Клисура "CR9WEA77"
"WCVY2311"
"VRNFP33R"
"VXAW1M6F"
"RYPE3ERE"
"W87APA40"
"VNR1R737"
"CN831XKR"
"0194NM2R"
"V19HNEVX"
 " 
 
Smart Phone SamsungGalaxy S 5 Милко Петров Велико Търново "3CE2W98A"
"45569119"
"46X04A21"
"44XXP8V2"
"45M9FVMN"
"46WVR5M2"
"30FAM37R"
"2NNPK29P"
"459MVWAA"
"457K21W3"
 
 
 
Smart Phone SamsungGalaxy S 5 Филип Атанасов София "00EVFCKR"
"W1HRF47M"
"WH69AP47"
"W35Y7MFC"
"0443721A"
"W91P2KX8"
"004P7EER"
"0556FNV1"
"8R9X4N99"
"VVRM834P"
 
Smart Phone SamsungGalaxy S 5 Косьо Костов Русе "99RYXNPV"
"38Y36FMN"
"37W939MV"
"43N4MCC8"
"914E2M8E"
"3A141MWX"
"3A69WXCR"
"32FFR98F"
"37Y7RHK7"
"9F7HW8PR"
 
Smart Phone SamsungGalaxy S 5 Зоя Михайлова Павликени "PV5YE443"
"RKR03H2C"
"EK3PR0X4"
"H13085RP"
"6HM004PF"
"A68WM044"
"VEAEX4AV"
"R8RPWAWA"
"VN41HPAW"
"WEYM5W73"
 
Smart TV LG 42" Владимир Вучев Момин Проход "VNVX00KE"
"VY3XHF32"
"V125F417"
"V9P7WANC"
"VY41EK45"
"W9PF30KV"
"8NFF8820"
"WFFW1V5A"
"W7FPKXV7"
"VWRV0AWN"
 
Smart TV LG 42" Валентин Дончев С.Ушинци "W1V9P41C"
"VXF51K51"
"VWPNK4NP"
"VRRVANFC"
"0E75KC43"
"W909V6M0"
"087EKVH8"
"W8MFX3V8"
"VX2697E5"
"08674NFA"
 
Smart TV LG 42" Донка Бейкова Велико Търново "W0W8FK8E"
"E64F8FF4"
"E78X724N"
"WAH07F4E"
"F984E4N5"
"A8E08H99"
"CPFW2PAV"
"CCN15VRP"
"A1WRFEVC"
"0MW3AP0V"
 
Smart TV LG 42" Галена Енчева Бяла "01NPEH9H"
"0V1F5V27"
"A5VVA758"
"A713E8W6"
"A8E2W15A"
"99P6520H"
"VY77MXAR"
"0F716M34"
"A8NAHK8A"
"05RN54KW"
 
Smart TV LG 42" Петя Петкова Кубрат "0AR6H0XP"
"8P9PXX2C"
"VN0P3M1P"
"WE36CWM9"
"0C4HR539"
"VRM61W03"
"V4X9W06W"
"0E00E66R"
"8R3M92M1"
"WCNV81NF"
 


ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!