Промоцията “СПЕЧЕЛИ С БОЛЯРКА 2015” се организира и провежда от „БОЛЯРКА ВТ“ АД

СПИСЪК С НАГРАДЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ, ИЗТЕГЛЕНИ НА

07/10/2015г.


ЧЕСТИТО НА НАГРАДЕНИТЕ!

Печеливши               
               
Име   Населено Място   Награда     Кодове
               
Емилия Глоговска   Горна Оряховица   Smartphone Samsung S5   A62HWAKA
              A43NH026
              VPCY46EH
              A7W2P612
              A4PNR494
              A6XKMC58
              A51C874R
              CK2AA6AM
              VKM208HE
              E25VX59C
               
Владимир Вучев   Момин Проход   Smartphone Samsung S5     080N2K61
              085APRXX
              EFY231X4
              VX4V8X79
              VVNE8V7E
              CN8R03WF
              VX6XXHAA
              085F05X8
              W901WCEE
              V1XP0517
               
Радослав Вълчев   Варна   Smartphone Samsung S5     A0CC53AC
              VNPKCX3K
              V0Y1C51V
              FAHRH838
              VVFKNW41
              VHY0NRX9
              F8169VX8
              6WNWX6R1
              84P43NKK
              0FEE9AHK
               
Николай Иванов   Силистра   Smartphone Samsung S5     38AN5MH9
              3A5KAAX5
              38029K5V
              38KR552H
              3030M775
              37MVHF0K
              384A0XXV
              38HC9XRF
              30958MRE
              38XHWF4M
               
Нели Кирилова   Павликени   Smartphone Samsung S5     A735X8H1
              A89YCAV6
              A8YMV30A
              0F0W6EM9
              E3H33F8K
              0KX2NRAE
              EEACCE1R
              E71KCP9E
              CYE112C2
              CXH9M95C
               
               
               
Име   Населено Място   Награда     Кодове
               
               
Ангел Ангелов   Варна   Smart TV LG     A5AX8E6K
              00MK5MF7
              E3YRK8R2
              EVY5REW0
              0HH8F3XX
              08P6668X
              VVKE2KVX
              CPKK8CCF
              VH0F5FKW
              VA7KANXC
               
Кина Димитрова   с.Самоводене   Smart TV LG     E6PAARXW
              A7X27HVH
              EHX24R4R
              WA6W590K
              E7FXK232
              06AA8KNP
              A0EP6P6X
              CP7K67XP
              W65YX5K8
              WC60CKFE
               
Валери Василев   Варна   Smart TV LG     MRYK52M8
              846Y0026
              HFE8R632
              MCM11877
              NF5RM8AV
              NC82XK20
              N0Y49183
              8HXW5WW2
              0KY8C4PF
              FC98RCF1
               
Мария Иванова   Пещера   Smart TV LG     W92VWR5A
              07VP68P3
              V1KY7NC3
              0CVWPK13
              VPF6XWM0
              W7AR2CVF
              VVR6XHEC
              00XY3467
              0AHRAH1X
              C46M816V
               
Румен Райков   Търговище   Smart TV LG     RFFN73EA
              V8CA38PP
              3266VEPP
              K09ERKM0
              H3H8FKC9
              K0KN943A
              HV1YW3RH
              K7C9RVNC
              64HCN8W3
              K81N54VR